Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

środa, 27 czerwca 2018

PRZERWA W ODPRAWIANIU MSZY ŚWIĘTEJ

Środowisko wiernych Tradycji Katolickiej w Diecezji Sosnowieckiej zamieszcza poniżej korespondencję  z JE Księdzem Biskupem Ordynariuszem Grzegorzem Kaszakiem dotyczącą sprawowania liturgii w Klasycznym Rycie Rzymskim w naszej diecezji.
W niedzielę 17 czerwca AD 2018 w kilka dni po dostarczeniu prośby o ponowne rozpatrzenie i uwzględnienie próśb środowiska, decyzją księdza opiekuna Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej uzgodnioną, jak ksiądz opiekun wskazał w rozmowie z jedną z wiernych, z JE księdzem Biskupem Ordynariuszem i ks. Kanclerzem Kurii Sosnowieckiej sprawowanie Mszy Świętej w naszej diecezji zostało zawieszone na okres do 30 września br.
Sytuacja taka nie miała dotąd miejsca nawet w czasie gdy Duszpasterstwo formalnie nie istniało.

Kolejna Msza Święta w kaplicy w Będzinie ma zostać odprawiona 30 września o godzinie 14:30.
Najbliższe miejsca, gdzie Wierni chcący korzystać z oddawania chwały Panu Bogu we Mszy Świętej sprawowanej w Klasycznym Rycie Rzymskim mogą to uczynić podajemy poniżej:Archidiecezja Katowicka:


w Chorzowie - kaplica pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Katowicka 107 (Rynek) — wejście od ul. Pocztowej
Msze Święte:  
niedziele: 12.30
pierwsze piątki miesiąca: 06.30
pierwsze soboty miesiąca: 08.30
Posługę pełnią kapłani Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X
Diecezja Gliwickia:Kościół Ducha Świętego  Bytom, ul. Krakowska
                                 
                                  Msze Święte:
Wtorek 19.00 Msza św.
Czwartek 19.00 Msza św.
Sobota 07.30 Msza św.
NIEDZIELA 09.45 MSZA ŚWIĘTA


Kościół Świętej Trójcy Gliwice, ul. Mikołowska

                                  Msze Święte:
Poniedziałek 06.15 Msza św. i nabożeństwo
Wtorek 06.15 Msza św. i nabożeństwo
Środa 06.15 Msza św., 07.00 Nowenna do M. B. Łysieckiej
Czwartek 19.30 Msza św.
Piątek  06.15 Msza św. i nabożeństwo         
Sobota  07.30 Godzinki 08.00 Msza św.


Kościół św. Alberta Wielkiego Parafia pw. św. Michała Archanioła Gliwice, ul. B. Krzywoustego
NIEDZIELA 14.30 MSZA ŚWIĘTA                   Korespondencja z Księdzem Ordynariuszem

1. Prośba
Prośba wiernych skierowana do Księdza Biskupa


3. Ponowna prośba

Ponowienie prośby

(aby pobrać plik należy kliknąć link, a następnie zielone, prostokątne pole pośrodku strony)