sobota, 15 września 2018

INFORMACJE WRZEŚNIOWE

Drodzy Wierni Środowiska Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej


Zgodnie z informacjami przekazanymi w czerwcu przed ks. dr. Tomasza Smalcerza, oraz umieszczonymi na stronie Diecezji Sosnowieckiej - kolejna Msza Święta ma zostać odprawiona w niedzielę 30 września o godz. 14:30 w kaplicy Domu Św. Józefa w Będzinie.

Proszę wszystkie osoby zaangażowane w zabezpieczenie paramentów należących do wiernych Duszpasterstwa o przybycie co najmniej o godzinie 13:30. 


Ponadto na naszą ponowną prośbę z dnia 8 czerwca br., skierowaną do JE Księdza Biskupa Ordynariusza naszej diecezji dotyczącą rozwoju liturgii w tradycyjnym Rycie Rzymskim otrzymaliśmy odpowiedź, którą w imieniu  ks. Biskupa skierował na ręce osoby składającej pismo Ks. Kanclerz Kurii naszej diecezji.
Z uwagi na dość kuriozalną formę i treść odpowiedzi, w duchu lojalności wobec naszych duszpasterzy osoba składająca pisma skierowała na ręce Ks. Kanclerza informację i wyjaśnienie dotyczące publikacji odpowiedzi.
Wierni mogą zapoznać się z treścią całej korespondencji poniżej.


ODPOWIEDŻ NA PISMO KSIĘDZA KANCLERZA
"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Kanclerzu,
uprzejmie dziękuję za skierowane pismo L.dz. 713/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Ponieważ zechciał czcigodny Ksiądz połączyć w jednym piśmie dwa porządki:
1 odpowiedzi w imieniu JE ks. Biskupa Ordynariusza naszej diecezji na słuszne, sprawiedliwe i uzasadnione prośby Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej,  w imieniu którego raz osobiście, a raz w towarzystwie dwóch innych osób, wystąpiłem jako zaledwie składający (współskadający) pisma oraz
2  podzielenia się z moją skromną osobą opiniami, odczuciami i wrażeniami, a także radami, które jako pokorny syn Kościoła z wdzięcznością przyjmuję, czuję się w obowiązku wyjaśnić, co następuje:

Nie miałem dotychczas przyjemności prowadzić z czcigodnym Księdzem korespondencji osobistej jednakże uprzejmie informuję, iż gdyby zagadnienia lub charakter korespondencji np. z księdzem Mariuszem Karasiem miały wymiar osobisty nawet bez wyrażania życzenia pozostałyby w sferze prywatnej, jednakże otrzymane pismo dotyczy całego Środowiska Tradycji Katolickiej dlatego z przykrością informuję, iż nie jestem w stanie zadość uczynić życzeniu czcigodnego ks. Kanclerza dotyczącego nie publikowania pisma.
Poinformowanie Środowiska o odpowiedzi JE Księdza Biskupa nie jest wyrazem takich czy innych uczuć dlatego podkreślam, iż publikacja poprzedniej odpowiedzi nie jest wyrazem niezadowolenia. W pełni zrozumiałe jest, iż poinformowanie o otrzymanej odpowiedzi zarówno JE Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej jak i obecnie Księdza Kanclerza Kurii tejże diecezji jest wręcz obowiązkiem osoby składającej pismo wobec pozostałych osób podpisujących.
Dodatkowo, Księże Kanclerzu, proszę pozwolić mi na wyrażenie rosnącego zatroskania brakiem uwzględnienia próśb Środowiska Tradycji Diecezji Sosnowieckiej, w tym brakiem odniesienia się do argumentów prawnych i jedynie częściowym odniesieniem się do argumentów faktycznych, dlatego pragnę podkreślić:
·         Stanowisko Środowiska w zakresie meritum naszej prośby nie ulega zmianie także z powodu braku możliwości jego przedyskutowania z uwagi na zawieszenie niedzielnych celebracji.
·         Uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z wykładnią słownikową pomówienie jest bezpodstawnym oskarżeniem lub posądzeniem, co w tym przypadku nie miało miejsca gdyż wyrażono nie osąd,  lecz przypuszczenie, którego uprawdopodobnienie szeroko wskazano w piśmie z 8 czerwca.
·         Całe środowisko modli się przed każdą Mszą Św. za duszpasterzy, zaś osobiście po każdej Mszy Św. składam publicznie „Bóg zapłać” księdzu za jej odprawienie wyrażając w ten sposób wdzięczność nie tylko konkretnej osobie ale Matce naszej Kościołowi.
Pewną trudność może stanowić zastosowanie się do „wytycznych duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej” z uwagi na brak takowych, co szerzej opisano w piśmie z 8 czerwca br.

Pozostaję z wyrazami stosownego uszanowania i modlitwy w intencji czcigodnego Księdza Kanclerza. 
Podpis osoby składającej"

ODPOWIEDŻ KSIĘDZA KANCLERZA NA PONOWNĄ PROŚBĘ WIERNYCH

 PONOWNA PROŚBA WIERNYCH
środa, 27 czerwca 2018

PRZERWA W ODPRAWIANIU MSZY ŚWIĘTEJ

Środowisko wiernych Tradycji Katolickiej w Diecezji Sosnowieckiej zamieszcza poniżej korespondencję  z JE Księdzem Biskupem Ordynariuszem Grzegorzem Kaszakiem dotyczącą sprawowania liturgii w Klasycznym Rycie Rzymskim w naszej diecezji.
W niedzielę 17 czerwca AD 2018 w kilka dni po dostarczeniu prośby o ponowne rozpatrzenie i uwzględnienie próśb środowiska, decyzją księdza opiekuna Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Sosnowieckiej uzgodnioną, jak ksiądz opiekun wskazał w rozmowie z jedną z wiernych, z JE księdzem Biskupem Ordynariuszem i ks. Kanclerzem Kurii Sosnowieckiej sprawowanie Mszy Świętej w naszej diecezji zostało zawieszone na okres do 30 września br.
Sytuacja taka nie miała dotąd miejsca nawet w czasie gdy Duszpasterstwo formalnie nie istniało.

Kolejna Msza Święta w kaplicy w Będzinie ma zostać odprawiona 30 września o godzinie 14:30.
Najbliższe miejsca, gdzie Wierni chcący korzystać z oddawania chwały Panu Bogu we Mszy Świętej sprawowanej w Klasycznym Rycie Rzymskim mogą to uczynić podajemy poniżej:Archidiecezja Katowicka:


w Chorzowie - kaplica pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Katowicka 107 (Rynek) — wejście od ul. Pocztowej
Msze Święte:  
niedziele: 12.30
pierwsze piątki miesiąca: 06.30
pierwsze soboty miesiąca: 08.30
Posługę pełnią kapłani Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X
Diecezja Gliwickia:Kościół Ducha Świętego  Bytom, ul. Krakowska
                                 
                                  Msze Święte:
Wtorek 19.00 Msza św.
Czwartek 19.00 Msza św.
Sobota 07.30 Msza św.
NIEDZIELA 09.45 MSZA ŚWIĘTA


Kościół Świętej Trójcy Gliwice, ul. Mikołowska

                                  Msze Święte:
Poniedziałek 06.15 Msza św. i nabożeństwo
Wtorek 06.15 Msza św. i nabożeństwo
Środa 06.15 Msza św., 07.00 Nowenna do M. B. Łysieckiej
Czwartek 19.30 Msza św.
Piątek  06.15 Msza św. i nabożeństwo         
Sobota  07.30 Godzinki 08.00 Msza św.


Kościół św. Alberta Wielkiego Parafia pw. św. Michała Archanioła Gliwice, ul. B. Krzywoustego
NIEDZIELA 14.30 MSZA ŚWIĘTA                   Korespondencja z Księdzem Ordynariuszem

1. Prośba
Prośba wiernych skierowana do Księdza Biskupa


3. Ponowna prośba

Ponowienie prośby

(aby pobrać plik należy kliknąć link, a następnie zielone, prostokątne pole pośrodku strony)

niedziela, 27 maja 2018

czwartek, 29 marca 2018

Porządek Mszy Świętych w kwietniu

W kwietniu Msze Święte będą odprawione wg następującego porządku:

1 kwietnia WIELKANOC godz. 14:30
8 kwietnia godz. 14:30
15 kwietnia godz. 14:30
22 kwietnia godz. 9:30
29 kwietnia godz. 9:30

wtorek, 20 marca 2018

WAŻNE INFORMACJEW związku z ogłoszeniami wiernych po Mszy Świętej w I Niedzielę Męki Pańskiej zamieszczam list, który w związku z sytuacją w Naszym Środowisku zostanie przekazany ordynariuszowi diecezji sosnowieckiej ks. bp. dr. Grzegorzowi Kaszakowi.
Pod poniższym listem będzie się można podpisać po Mszy Świętej w najbliższą niedzielę:

https://megawrzuta.pl/download/fb60bba5cd3eb4104d0271253c1541fb.htmlPismo wiernych przekazane Księdzu Biskupowi na początku bierzącego roku:

https://megawrzuta.pl/download/5b037a9fc0257813d79ff07665074a95.html

Odpowiedź od Księdza Biskupa jest dostępna poniżej:


wtorek, 27 lutego 2018

Porządek Mszy Świętych w marcu

W marcu Msze Święte zostaną odprawione wg następującego porządku:

4 marca godz. 14:30
11 marca godz. 14:30
18 marca godz. 14:30
25 marca godz. 9:30 (Mszę Świętą poprzedzi procesja z palmami)