Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

O nas


Jesteśmy grupą wiernych Kościoła katolickiego, którzy pragną formować swoje życie w oparciu o tradycyjną liturgię i duchowość Kościoła. Pochodzimy z różnych parafii i miejscowości, ale łączy nas jedno: umiłowanie liturgii w takiej formie, w jakiej istniała ona przed reformą liturgiczną w latach 60. XX w. Uznając ciągłość nauczania Kościoła pragniemy zachować tradycyjną dyscyplinę liturgiczną w oparciu o motu proprio Summorum Pontificum oraz dokument Universae Ecclesiae Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei". Zachętą do tego są dla nas słowa papieża Benedykta XVI, które skierował on do biskupów w swoim Liście o liturgii sprawowanej przed 1970 rokiem: „To, co było święte dla poprzednich pokoleń, pozostaje wielkie i święte także dla nas (…). Jest dla nas czymś dobrym, byśmy zachowali bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła oraz byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce.”

Dlaczego tradycyjna Msza święta?


Uczestnictwo we Mszy "trydenckiej" to okazja, aby poznać piękno słów i bogactwo znaków klasycznego rytu rzymskiego oraz przeżywać największe tajemnice wiary w pełnej szacunku ciszy. Tradycyjna Msza święta była pokarmem duchowym dla o. Pio, s. Faustyny, Teresy od Dzieciątka Jezus i wielu innych świętych.

Tradycyjna liturgia Kościoła rzymskokatolickiego jest obfitym źródłem uświęcenia dla wielu stowarzyszeń i instytutów kapłańskich. Wśród wspólnot pielęgnujących liturgię rzymską w usus antiquior znajdują się m.in.: Instytut Dobrego Pasterza, Bractwo Kapłańskie Św. PiotraInstytut Chrystusa Króla, benedyktyni  z Fountgombault oraz  Le Barroux, Synowie Najświętszego Odkupiciela z Papa Stronsay w archipelagu Orkadów, Bractwo św. Wincentego Ferrera (ryt dominikański) i wiele innych. O niezwykłej żywotności tradycyjnego rytu rzymskiego świadczy także fakt, że obecnie kolejne wspólnoty zakonne pragną żyć w duchu dawnej liturgii. Warto wymienić tu niemieckich trapistów z Mariawald, którzy w 2008 roku powrócili do liturgii i obserwancji według starej praktyki zakonu oraz cystersów z czeskiego klasztoru w Wyższym Brodzie.

Ponadto niektóre wpólnoty zakonne i stowarzyszenia posługują się podczas liturgii równorzędnie mszałem Jana XXIII, jak i mszałem Pawła VI. Należą do nich m. in.:  benedyktyni z Nursji, Franciszkanie Niepokalanej oraz Kanonicy Regularni św. Jana Kantego.

Kilka słów o historii...

W pierwszą niedzielę Adwentu 2014 minęło pięć lat od czasu, gdy w kaplicy św. Aleksandra w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej ks. prałat Czesław Tomczyk odprawił pierwszą (po czterdziestu latach przerwy) Mszę św. w Klasycznym Rycie Rzymskim. Od tamtego wydarzenia Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest systematycznie sprawowana w diecezji sosnowieckiej.
Obecność tej formy liturgii jest odpowiedzią na wydane w 2007 roku motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI, którego pragnieniem było, by Msza św. trydencka istniała na równych prawach w Kościele rzymskokatolickim obok form zatwierdzonych po Soborze Watykańskim II.
Ryt trydencki, który od XVI wieku był główną modlitwą liturgiczną Kościoła, swoje korzenie ma jeszcze w czasach starożytnych (papież Grzegorz Wielki). Ze względu na liczne prośby wiernych Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak w 2009 roku podjął decyzję o powrocie tej formy liturgii do naszej diecezji. Początki nie były łatwe. Trzeba było skompletować paramenty liturgiczne – od stosownego mszału po szaty. Problem stanowił także początkowy brak odpowiednio przygotowanych ministrantów. Jednak dzięki modlitwom i staraniom ze strony wiernych oraz kapłanów Msza św. trydencka powoli zakorzeniała się w naszej diecezji. Po dwóch latach posługi ks. prałata Tomczyka, który odprawiał Msze św. dla naszego środowiska w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca, na nowego celebransa został w 2011 roku mianowany ks. Artur Seweryn. Wierni pragnęli jednak uczestniczyć w Mszy św. trydenckiej w każdą niedzielę. I tak, dzięki życzliwości biskupa sosnowieckiego, od marca 2013 roku przedsoborowa liturgia co niedziela gromadzi wiernych, już nie w kaplicy św. Aleksandra, lecz w kaplicy Domu św. Józefa w Będzinie. Zmieniona została także godzina Mszy św. na 9.30, co rodziło problemy personalne odnośnie celebransów. Do odprawiania Mszy św. trydenckich zostało więc wyznaczonych pięciu księży. Obok ks. Seweryna byli to ks. prałat Czesław Tomczyk, ks. kanonik Stefan Walusiński, ks. Arkadiusz Witkowski oraz ks. Marcin Kruszak. Z czasem dołączył ks. prałat Tadeusz Kamiński oraz ks. Marcin Lech. Nad całością czuwał dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego ks. Krzysztof Bendkowski. W 2013 i 2014 roku grupa osób z naszego środowiska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradiclaromontana na Jasną Górę. Ostatnio została także zorganizowana pielgrzymka do Trzebnicy, gdzie pontyfikalną Mszę św. w rycie tradycyjnym odprawił ks. abp Marian Gołębiewski. W święta Bożego Narodzenia wierni cieszyli się dwoma dodatkowymi celebracjami. Dopełnieniem przeżywania Wielkiego Postu w 2014 były trzydniowe rekolekcje dla wiernych skupionych wokół Mszy św. trydenckiej. W tym samym roku została także uruchomiona mała biblioteka, gdzie każdy może wypożyczyć dobrą książkę. Ponadto przez cały czas organizowane są spotkania formacyjne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, podczas których można pogłębić swoją wiedzę na temat Mszy św. oraz szeroko rozumianej Tradycji. Duszpasterstwo umożliwia korzystanie z sakramentów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Cztery razy miał miejsce sakrament chrztu świętego, dwukrotnie udzielono także sakramentu małżeństwa. Kilkudziesięciu wiernych z naszej diecezji tworzy Środowisko Tradycji Łacińskiej – taka nazwa utarła się w stosunku do wiernych skupionych wokół Mszy św. trydenckiej. Niektórzy z nich przyjeżdżają do Będzina z daleka, gdyż bardzo cenią tę szczególną formę modlitwy liturgicznej.
                                                                                                                                          Mateusz Kostka    


Zachęcamy do włączenia się w przygotowanie śpiewów liturgicznych lub służbę ministrancką przy Ołtarzu. Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub osobisty w zakrystii.

Intencje mszalne można składać przed lub po Mszy Św. w zakrystii