Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

poniedziałek, 29 grudnia 2014

1.01.2015 - NIE MA MSZY ŚW.

Informujemy, że dnia 1.01.2014 w naszej wspólnocie nie będzie sprawowana Msza św. trydencka.
Najbliższa Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będzie odprawiona w tym dniu w środowisku bytomskim. Szczegółowe informacje można znaleźć TU.

piątek, 26 grudnia 2014

28.12.2014 - NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy „Wśród nocnej ciszy”, przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię, to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela – krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus „przeznaczony  jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Od chwili przyjścia Chrystusa, na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim lub przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dobitnie Mickiewicz:
„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie narodził się w tobie”.
Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wysławiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.

(Mszał rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, 1963)

Msza św. (śpiewana) zostanie odprawiona jak w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 9:30.

czwartek, 25 grudnia 2014

Msza w Św. Szczepana

Ogłaszamy, że dzięki życzliwości ks. prałata Tadeusza Kamińskiego jutro (26.12) zostanie odprawiona Msza św. o godzinie 9:30.

niedziela, 21 grudnia 2014

"ET HOMO FACTUS EST" - Narodzenie Pańskie z Mszą św. trydencką

Z radością pragniemy poinformować, że 25 grudnia w naszej wspólnocie zostanie odprawiona Msza św. o godz. 9:30.
Informacja na temat ewentualnej celebracji 26 grudnia zostanie podana w Boże Narodzenie (na Mszy św. a także na naszej stronie internetowej i facebooku).

Pragniemy także wspomnieć, że Msza św. "pasterka" w Klasycznym Rycie Rzymskim w najbliższej okolicy będzie odprawiona w Bytomiu (kościół św. Ducha). Szczegółowe informacje można znaleźć TU

niedziela, 14 grudnia 2014

21.12.2014 - OSTATNIA NIEDZIELA ADWENTU

W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni.

Nadchodzi chwila wypełnienia się proroctw. Wkrótce Maryja powije oczekiwanego Zbawiciela. W antyfonie na ofiarowanie sławimy Ją i Jej Syna. W ewangelii czytamy wezwanie, aby gotować drogi Panu. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela, i św. Jan Chrzciciel, bezpośrednio poprzedzający Jego wystąpienie, głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Abyśmy dobrze mogli wykorzystać łaski Bożego Narodzenia powinniśmy się do tego święta przygotować. Musimy prostować drogę Pańską do naszej duszy. Chrystus nadchodzi jako Zbawiciel, ale nadejdzie również jako Sędzia.

niedziela, 7 grudnia 2014

14.12.2014 - III Niedziela Adwentu - GaudeteOd trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Mszy świętej. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia dusze na wielkie łaski nadchodzących świąt.

poniedziałek, 1 grudnia 2014

To już pięć lat!

ks. prałat Czesław Tomczyk odprawiający Mszę św. w kapl. św. Aleksandra w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. (2009/2010 rok)
W ubiegłą niedzielę 30 listopada minęło pięć lat, odkąd liturgia trydencka powróciła po blisko czterdziestu latach nieobecności do naszej diecezji - w pierwszą niedzielę adwentu 2009 roku ks. prałat Czesław Tomczyk odprawił pierwszą Mszę św. dla tworzącej się wspólnoty.
Artykuł na temat Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej jest dostępny na stronie diecezji sosnowieckiej: http://diecezja.sosnowiec.pl/specjalne/3159-5-lat-z-mszami-trydenckimi-w-zaglebiu