Liturgika

Kościół oddaje publicznie cześć Bogu w liturgii. Słowo to pochodzące z języka greckiego (z gr. leiturgia)  oznacza dosłownie wszelką czynność publiczną dla dobra wspólnego. W Nowym Testamencie określa ono nie tylko sprawowanie kultu, ale również głoszenie Ewangelii oraz pełnienie czynów miłości. Obecnie oznacza ono przede wszystkim zewnętrzne, przepisane przez prawo liturgiczne obrzędy. Dom Gueranger określa liturgię jako zbiór symboli, śpiewów i czynności za pomocą których Kościół wyraża swoje uczucia religijne względem Boga. Naukę, która określa zasady kultu Bożego nazywamy liturgiką

O Ofierze Mszy Świętej

Sobór Trydencki o Najświętszej Ofierze Mszy Świętej

Uczestnictwo we Mszy świętej źródłem uświęcenia

Rzeczywista Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Szaty i naczynia liturgiczne

Ołtarz

Cisza Kanonu

Dlaczego łacina?

Rok liturgiczny