Wiernym Środowiska Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w odpowiedzi na troski i pytania

W niedzielę dnia 7.10 2018 wierni jak w każdą niedzielę przygotowali prowizoryczny ołtarz zebrali się na poprzedzającym każdą Mszę Św. różańcu lecz nie doczekali się celebransa, który powinien odprawić Mszę Św.

Ustalenie „harmonogramu” i wyznaczenie celebransów na kolejne niedziele każdego miesiąca jest jedyną czynnością w ramach erygowanego przez JE ks. Biskupa Duszpasterstwa Tradycji jaką zajmował się mianowany na tę funkcję Duszpasterz ks. Tomasz Smalcerz.

Wierni od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odprawianą w godnych warunkach przez księdza, który jest odpowiednio przygotowanego i ma do tego warunki, zapewnione przez Biskupa miejsca.

Ostatnia nasza synowska prośba z 24.12.2017 r. spowodowała najpierw odmowę jej spełnienia przez JE ks. Biskupa, a po kolejnej uzasadnionej faktycznie i prawnie prośbie o zmianę stanowiska osoba składająca prośbę doczekała się kuriozalnej (także odmownej) odpowiedzi ze strony ks. Kanclerza Kurii Sosnowieckiej mieszającej porządki odpowiedzi oficjalnej dla Środowiska i prywatnego listu do tejże osoby.

Aby nie dopuścić do manipulacji czy przekłamań Wierni mają do wglądu pełną korespondencję dotyczącą naszych synowskich próśb poniżej na stronie.

Efektem naszych próśb oprócz odmowy ich spełnienia było zawieszenie sprawowania Mszy Św. na okres wakacji. Przed pierwszą po przerwie Mszą Św. ks. Duszpasterz wystąpił z przemówieniem w którym określił nasze synowskie prośby jako „głupie”, postawił tezę, iż istnieje jakiś konflikt a następnie w oparciu o tę tezę stwierdził, iż w warunkach konfliktu nie widzi możliwości funkcjonowania duszpasterstwa.

Do Środowiska nie dotarł żadna decyzja czy dekret Biskupa miejsca zwalniający Duszpasterza Środowiska z jego obowiązków czy też likwidujący to duszpasterstwo. Sam Duszpasterz także nie raczył udzielić żadnych informacji, można więc przypuszczać, iż decyzja ks. Duszpasterza o zaprzestaniu nawet tak minimalnej działalności jaką jest ustalenie harmonogramu odprawiania Mszy Św. jest samowolna.

Na troski, obawy i cierpienia Wiernych możemy odpowiedzieć tylko jedno: prosimy o zintensyfikowanie modlitw za Kościół Święty i naszych kapłanów oraz informujemy, iż najbliższe możliwości skorzystania z Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oferuje Diecezja Gliwicka w Kościele św. Ducha w Bytomiu oraz Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w kaplicy w Chorzowie.

środa, 30 lipca 2014

VIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Msza święta o godz. 9.30


Tekst dzisiejszej Mszy św. stawia nam przed oczy dobre używanie lub złe nadużywanie dóbr Bożych zarówno przyrodzonych, jak i nadprzyrodzonych. Introit przypomina nam, że dla każdego człowieka przychodzi dzień Bożego miłosierdzia, ale także dzień sądu. W kolekcie mszalnej prosimy więc o pomoc Bożą, abyśmy już teraz pragnęli tego, co jest dobre i spełniali to co jest zgodne z wolą Bożą. Dzisiejsza lekcja z listu do Rzymian upomina nas, abyśmy nie żyli według ciała, ale abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego jako synowie Boży i współdziedzice Chrystusa. Ofertorium zapewnia nas o zbawieniu dla pokornych oraz upadku i poniżeniu pysznych. 

Z katechizmu:
WIERZĘ, że Przenajświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina na pokarm ludziom do życia wiecznego.

WIERZĘ, że w Przenajświętszym Sakramencie przyjmujemy do naszej duszy i posilamy się Ciałem i Krwią Pana Jezusa, łącząc się w ten sposób z Jego Bóstwem i Człowieczeństwem, czyli komunikując z nim i z ludźmi, którzy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa Pana na ziemi i w niebie.

Na podstawie Mojego niedzielnego mszalika z objaśnieniami  opracowanego przez ks. Józefa Stedmana, Nowy Jork, 1940.

sobota, 5 lipca 2014

IV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Informujemy, że w najbliższą niedzielę - 06.07.2014 r. Msza święta w rycie trydenckim będzie sprawowana jak zwykle o godzinie 9.30. Mszę św. odprawi prał. Tadeusz Kamiński.