środa, 30 lipca 2014

VIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Msza święta o godz. 9.30


Tekst dzisiejszej Mszy św. stawia nam przed oczy dobre używanie lub złe nadużywanie dóbr Bożych zarówno przyrodzonych, jak i nadprzyrodzonych. Introit przypomina nam, że dla każdego człowieka przychodzi dzień Bożego miłosierdzia, ale także dzień sądu. W kolekcie mszalnej prosimy więc o pomoc Bożą, abyśmy już teraz pragnęli tego, co jest dobre i spełniali to co jest zgodne z wolą Bożą. Dzisiejsza lekcja z listu do Rzymian upomina nas, abyśmy nie żyli według ciała, ale abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego jako synowie Boży i współdziedzice Chrystusa. Ofertorium zapewnia nas o zbawieniu dla pokornych oraz upadku i poniżeniu pysznych. 

Z katechizmu:
WIERZĘ, że Przenajświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina na pokarm ludziom do życia wiecznego.

WIERZĘ, że w Przenajświętszym Sakramencie przyjmujemy do naszej duszy i posilamy się Ciałem i Krwią Pana Jezusa, łącząc się w ten sposób z Jego Bóstwem i Człowieczeństwem, czyli komunikując z nim i z ludźmi, którzy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa Pana na ziemi i w niebie.

Na podstawie Mojego niedzielnego mszalika z objaśnieniami  opracowanego przez ks. Józefa Stedmana, Nowy Jork, 1940.

sobota, 5 lipca 2014

IV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Informujemy, że w najbliższą niedzielę - 06.07.2014 r. Msza święta w rycie trydenckim będzie sprawowana jak zwykle o godzinie 9.30. Mszę św. odprawi prał. Tadeusz Kamiński.