sobota, 28 grudnia 2013

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia


Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy „Wśród nocnej ciszy”, przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię, to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela – krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus „przeznaczony  jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Od chwili przyjścia Chrystusa, na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim lub przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dobitnie Mickiewicz:
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie narodził się w tobie”.
Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wysławiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.

wtorek, 24 grudnia 2013

Świąteczne życzenia

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,1.5)


Drodzy wierni!
Zapowiedź proroka Izajasza stała się rzeczywistością. W ten radosny dzień pragnę życzyć Wam, aby obchody Tajemnicy Wcielenia stały się okazją do spotkania z Chrystusem, a także by narodził się on na nowo w naszych sercach. 
Niech Boskie Dzieciątko darzy Was obfitym błogosławieństwem, a święta, które przeżywamy upłyną w atmosferze radości i wzajemnej miłości.

Z błogosławieństwem, 
ks. Artur Seweryn

niedziela, 22 grudnia 2013

Narodzenie Pańskie

W Boże Narodzenie o godzinie 9.30 w kaplicy św. Józefa w Będzinie będzie sprawowana Msza św. w rycie klasycznym. Serdecznie zapraszamy!


czwartek, 19 grudnia 2013

IV niedziela Adwentu

W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni.

Nadchodzi chwila wypełnienia się proroctw. Wkrótce Maryja powije oczekiwanego Zbawiciela. W antyfonie na ofiarowanie sławimy Ją i Jej Syna. W ewangelii czytamy wezwanie, aby gotować drogi Panu. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela, i św. Jan Chrzciciel, bezpośrednio poprzedzający Jego wystąpienie, głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Abyśmy dobrze mogli wykorzystać łaski Bożego Narodzenia powinniśmy się do tego święta przygotować. Musimy prostować drogę Pańską do naszej duszy. Chrystus nadchodzi jako Zbawiciel, ale nadejdzie również jako Sędzia.

wtorek, 17 grudnia 2013

Wielkie antyfony adwentowe

W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem (od 17 do 23 grudnia) jako antyfony do kantyku nieszpornego Magnificat śpiewa się tak zwane "wielkie antyfony". Według tradycji ich autorem jest św. Grzegorz Wielki. Pierwsze litery antyfon, czytane od ostatniej do pierwszej tworzą zwrot "ero cras", czyli "jutro przybędę".
Poniżej zamieszczamy artykuł o. Klemensa Dąbrowskiego o wielkich antyfonach wraz z nagraniami w wykonaniu dominikanów z Oxfordu oraz tekstem łacińskim.

Suche dni adwentowe

W tym tygodniu w środę, piątek i sobotę przypadają Suche dni Adwentu. Zgodnie ze starą tradycją są to dni ścisłego postu. Znaczenie tych dni wyjaśnia m. in. ks. Pius Parsch w książce: Rok liturgiczny, tom pierwszy - okres Bożego Narodzenia, Poznań 1958.

środa, 11 grudnia 2013

III niedziela Adwentu (Gaudete)

Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Mszy świętej. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia dusze na wielkie łaski nadchodzących świąt.