Celebransi

OPIEKUNI ŚRODOWISKA


Ks. dr Tomasz Smalcerz 
Ks. dr Artur Seweryn

Ks. Artur Seweryn jest kapłanem diecezji sosnowieckiej. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku z rąk biskupa Adama Śmigielskiego. W 2010 roku uzyskał na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie tytuł doktora teologii w zakresie homiletyki, przedstawiając pracę pt: „Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna”. Pracuje w duszpasterstwie jako wikariusz. Dekretem z dnia 17 czerwca 2011 roku ks. biskup Grzegorz Kaszak zlecił mu opiekę duszpasterską nad wiernymi, którzy pragną uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w rycie trydenckim. Był opiekunem środowiska w latach 2011 - 2015 roku.
Ks. prałat dr Czesław Tomczyk 

Ksiądz Czesław Tomczyk urodził się 6 sierpnia 1930 roku. Jako alumn seminarium w latach 1950- 1954 studiował na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego 18 grudnia 1955 r. w kościele św. Antoniego w Częstochowie. W czasie studiów doktoranckich na Akademii Teologii Katolickiej pracował jednocześnie duszpastersko na terenie Sosnowca, pełniąc obowiązki kapelana sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus (1968-1973) oraz duszpasterza akademickiego (1968-1970). W 1980 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Barbary w Sosnowcu. 24 marca 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii katolickiej po złożeniu przepisanych egzaminów i przedłożeniu dysertacji: Diecezja częstochowska w latach okupacji hitlerowskiej 1939- 1945.  W 1978 r. ukazała się ona drukiem w ramach serii wydawniczej Studia  z historii Kościoła w Polsce (t.4) i stanowi do dzisiejszego dnia jedno z najważniejszych dzieł w zakresie dziejów diecezji częstochowskiej. 3 czerwca 1992 r. został mianowany przez pierwszego biskupa sosnowieckiego ks. Adama Śmigielskiego SDB kanclerzem Kurii Diecezjalnej oraz wikariuszem generalnym. Swe obowiązki pełnił do dnia 31 lipca 2007 r. Z dniem 1 sierpnia 2007 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Św. Józefa w Będzinie. W 1992 r. zostal mianowany kapelanem honorowym Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1997 r. został odznaczony godnością kanonika gremialnego kapituły katedralnej. W czerwcu 2008 r. odznaczony został godnością prałata honorowego Ojca Świętego Benedykta XVI. Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim sprawował w latach 1955- 1969, a w naszym środowisku w okresie od 2009 roku do 2011 roku.

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY OBECNIE

Ks. Arkadiusz Witkowski

Ks. Arkadiusz Witkowski urodził się w 1983 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008 z rąk biskupa Adama Śmigielskiego. Następnie przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii Jangrot. W 2009 roku został skierowany przez biskupa Grzegorza Kaszaka na studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Obecnie pełni obowiązki audytora Sądu Biskupiego naszej diecezji oraz jest wikariuszem w parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Od roku 2013 pełni także posługę w naszym środowisku odprawiając Msze Święte najczęściej w drugą niedzielę miesiąca.
Ks. Marcin Słodczyk (w piąte niedziele miesiąca)

Ks. Adrian Łukowicz (w pierwsze niedziele miesiąca)
Ks. prałat Tadeusz Kamiński

Ks. Tadeusz Kamiński urodził się 10 sierpnia 1937 roku w Bobrowej w powiecie wieluńskim. Wyświęcony na kapłana 30 czerwca 1960 r. w Częstochowie. Przez 31 lat był proboszczem parafii św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu. W 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie. W naszym środowisku posługuje od 2013 r. odprawiając Msze Święte głównie w czwarte niedziele miesiąca.


W NASZYM ŚRODOWISKU MSZE ŚWIĘTE ODPRAWIALI TAKŻE:
ks. Andrzej Polit (jednorazowo)
ks. Jarosław Steczkowski (duszpasterz Środowiska Tradycji Katolickiej w diec. gliwickiej)
ks. kan. Stefan Walusiński (odprawiał sporadycznie od 2013 do 2015 roku)
ks. Marcin Kruszak (odprawiał sporadycznie w 2013 roku)
ks. prał. Jan Szkoc (jednorazowo)
ks. Jacek Bałemba SDB (wygłosił trzydniowe rekolekcje i odprawiał Msze Święte w 2015 roku)
ks. kan. Tadeusz Stokowski (odprawiał sporadycznie w 2015 i 2017 roku)
ks. Leopold Powierża CSMA (wygłosił trzydniowe rekolekcje i odprawiał Msze Święte w 2016 roku)
ks. Marcin Lech (odprawiał od 2014 do 2017 roczną przerwą w V niedziele miesiąca)
ks. Karol Załęski IBP (wygłosił trzydniowe rekolekcje i odprawiał Msze Święte w 2017 roku)
ks. dr Dariusz Olewiński (jednorazowo w 2017 roku)