sobota, 19 kwietnia 2014

Surrexit Dominus vere, alleluia! - Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!


Starożytna pieśń śpiewana w Wielką Sobotę zawiera następujące słowa: Laetetur et mater Ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus” (Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza!) Oby radość wielkanocna stała się dla wszystkich źródłem nowej nadziei. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa napełnia nas zapałem w dziele nowej ewangelizacji, w której to, co nowe będzie się rodziło z nieprzebranych skarbów Tradycji Kościoła Świętego, Matki Naszej. „Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus et, aeterni regis splendore illustrata, totius orbis se sentiat amisisse caliginem”. (Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!) Zmartwychwstały Zbawiciel niech rozproszy wszelkie ciemności, przezwycięży niezgodę i podziały w waszych rodzinach i środowiskach życia; niech darzy zdrowiem i obfitością swego błogosławieństwa. „Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja.” (bł. Jan Paweł II) 

Ks. Artur Seweryn

czwartek, 17 kwietnia 2014

Msze święte w Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny w kaplicy św. Józefa w Domu Księży w Będzinie będą sprawowane Msze św. "trydenckie" tak jak w każdą niedzielę o godzinie 9.30. Części zmienne Mszy św. można znaleźć tutaj.
Dirk Bouts, Zmartwychwstanie Chrystusa,
1450-60, tempera na desce

piątek, 11 kwietnia 2014

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa

Zapraszamy na Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim, która zostanie odprawiona w kaplicy Domu Księży w Będzinie 13 kwietnia 2014 r. Mszę świętą poprzedzi poświęcenie palm i procesja, która rozpocznie się o godzinie 9.30.

czwartek, 3 kwietnia 2014

I niedziela Męki Pańskiej

Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejście, graduał, traktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.