Propria mszalne

Liturgia mszalna składa się z części stałych zawartych w Ordo missæ oraz części zmiennych zwanych propriami. Należą do nich antyfona na wejście, kolekta, lekcja, graduał i Alleluia lub traktus, Ewangelia, antyfona na ofiarowanie, sekreta, antyfona na komunię i modlitwa po komunii.


Propria mszalne do pobrania: