poniedziałek, 14 stycznia 2013

II niedziela po Objawieniu

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w II niedzielę po Objawieniu, 20 stycznia 2013 r. w kaplicy świętego Aleksandra w Bazylice Matki Bożej Anielskiej o godzinie 14.30.


Zachęcamy do zapoznania się z propriami mszalnymi: II niedziela po Objawieniu.
Komentarz do dzisiejszej kolekty: Nowy Ruch Liturgiczny

Lekcja z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian:    
Mamy według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech czyni] to ochoczo.
Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!
Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie samych siebie za mądrych!
( Rz, 12, 6-16 )
 
 
  
Z Ewangelii według świętego Jana:  
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: "Nie mają już wina". Jezus jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało tam zaś sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli. A gdy starosta skosztował wody, która stała się winem- nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli- przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,  wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to poczaątek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
( J 2, 1-11 )