środa, 23 października 2013

Uroczystość Chrystusa Króla

Chrystus jest królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)


Zachęcamy do zapoznania się z treścią encykliki papieża Piusa XI Quas primas.


Lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan: 
Bracia: Dziękować będziecie z weselem Bogu Ojcu, który uczynił nas godnymi stać się uczestnikami dziedzictwa w światłości. On to wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nad do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie [przez krew Jego], grzechów odpuszczenie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym przed wszelkim stworzeniem. W nim stworzone zostało wszystko w niebie i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne: Trony, Państwa, Księstwa i Potęgi. Wszystko stworzone zostało przez niego i dla niego. On stoi na czele wszystkiego i wszystko ma w nim swój byt. On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, ażeby miał pierwszeństwo we wszystkim. Bo spodobało się Bogu, aby wszelka pełnia w nim zamieszkała; przez niego chciał wszystko pojednać ze sobą, co jest na ziemi i co jest w niebiesiech, przywracając pokój przez krew jego na krzyżu przelaną.
(Kol 1, 12-20)

Z Ewangelii według św. Jana: 
W owym czasie Piłat wrócił do pretorium i kazawszy zawołać Jezusa zapytał go: «Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odrzekł: «Czy mówisz to od siebie, czy też inni donieśli ci to o mnie?» A Piłat na to: «Czy ty jesteś Żydem? Naród twój i przedniejsi kapłani wydali cię w moje ręce. Co uczyniłeś?» Jezus odrzekł: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi pewnie stoczyliby walkę, abym nie został wydany w ręce Żydów; lecz królestwo moje nie jest stąd?» Rzekł tedy Piłat do niego: «A więc jednak jesteś królem?» Jezus odrzekł: «Tak, ja jestem królem. Na to narodziłem się i na to przyszedłem na świat, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto kocha prawdę, słucha głosu mego».
(J 18, 33-37)