piątek, 11 kwietnia 2014

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa

Zapraszamy na Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim, która zostanie odprawiona w kaplicy Domu Księży w Będzinie 13 kwietnia 2014 r. Mszę świętą poprzedzi poświęcenie palm i procesja, która rozpocznie się o godzinie 9.30.

Na wstępie Wielkiego Tygodnia liturgia przedstawia wiernym w syntetycznym skrócie Tajemnicę Wielkanocną — przejście przez mękę i krzyż do chwały Zmartwychwstania. Procesja wskazuje na cel i owoc ofiary Zbawiciela. Jest nim zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. We Mszy świętej rozważamy cenę za jaką zwycięstwo zostało osiągnięte.

Procesja dzisiejsza wywodzi się z Jerozolimy i sięga IV w. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jeruzalem udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Biskup jadący na oślicy przedstawiał Zbawiciela, a lud niósł, jak ongiś, gałązki palmowe i śpiewał hymny pochwalne. I my dzisiaj przy śpiewie uroczystych antyfon i hymnów schodzimy do kościoła poprzedzani krzyżem. pamiętajmy o tym, że kiedyś otworzy nam bramy nieba, owego ziemskiego Jeruzalem, którego symbolem jest świątynia ziemska. Tradycja święcenia palm wywodzi się z Rzymu. Zielone gałązki są symbolem odradzającej się przyrody i zwycięstwa życia nad śmiercią. Poświęcone palmy zatkniemy w naszych domach za krzyżem i będą nam przypominać, że za wzorem naszego Odkupiciela mamy również zwyciężać szatana i śmierć mocą naszej wiary i wiernością prawu Bożemu.

Przed Mszą świętą odbędzie się procesja z palmami ku czci Chrystusa Króla. To właśnie procesja z palmami, a nie samo poświęcenie jest właściwym obrzędem tego dnia. Prosimy o przyniesienie własnych palm do poświęcenia. Przypominamy, że materię poświęcenia stanowią zielone gałązki, cząstka odradzającej się do życia przyrody. Dla wiernych zostały przygotowane specjalne mszaliki z tekstami procesji.
Poświęcenie palm i procesja - pobierz pdf (mszalik najlepiej wydrukować dwustronnie jako broszurę)
MSZA ŚWIĘTA 

Podobnie jak zmienia się kolor szat kapłana, tak zmienia się i treść liturgii. Msza święta stanowi uderzający kontrast z procesją. Tchnie smutkiem i boleścią cierpiącego Zbawiciela. Czytamy opis Męki Pańskiej, której znaczenie wyjaśnia lekcja. Chrystus z miłości ku Ojcu i ku nam stał się posłusznym aż do śmierci, a to Jego posłuszeństwo stało się naszym zbawieniem. Takie jest prawo chrześcijańskiego życia: przez udział w cierpieniach i krzyżu Chrystusa chrześcijanin zdąża ku zmartwychwstaniu i chwale wiekuistej. 
Ze względu na procesję kapłan opuszcza modlitwy u stopni ołtarza i od razu przystępuje do odmawiania introitu.