niedziela, 23 listopada 2014

30.11.2014 - I NIEDZIELA ADWENTU


Pod znakiem Niepokalanej Dziewicy rozpoczyna się Rok kościelny. To też dawnemi czasy, w pierwszą niedzielę Adwentu, lud rzymski zbierał się w bazylice N.M. Panny Większej. Cała Msza dnia tego przygotowuje nas do podwójnego przyjścia (adventus), miłosierdzia i sprawiedliwości."
"Czas Adwentowy obejmuje cztery tygodnie, w ciągu których wraz z Patrjarchami i Prorokami wzdychamy do przyjścia Zbawiciela
(Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych o. g. Lefebvre, Benedyktyn)

Msza św. (śpiewana) jak w każdą piątą niedzielę miesiąca zostanie odprawiona o godz. 14:30.