sobota, 5 grudnia 2015

Porządek Mszy św. w grudniu

6 grudnia 14:30
13 grudnia 9:30
20 grudnia 9:30
27 grudnia 14:30

Intencje można składać u ministrantów przed i po Mszach św.
Informacje o ewentualnych dodatkowych celebracjach - jeśli takie będą miały mieć miejsce - zostanie opublikowaną opublikowane i ogłoszone.