poniedziałek, 14 maja 2012

Czytania mszalne na Niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim

Najbliższa niedziela jest niedzielą oczekiwania Ducha Świętego. Myślą jednoczymy się z apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, aby w skupieniu i modlitwie przygotować nasze serca na przyjście Pocieszyciela.
 Poniżej zamieszczamy teksty czytań mszalnych na Niedzielę po Wniebowstąpieniu.

Lekcja z listu świętego Piotra Apostoła:
Najmilsi! Bądźcie roztropni i trzeźwi oraz czuwajcie w modlitwach. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. 
(1P 4, 7-11)

Z Ewangelii według świętego Jana:
W owym czasie rzekł Jezus do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczyć będziecie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem".
(J 15, 26-27; 16,1-4)