sobota, 26 maja 2012

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Nauka o Trójcy Świętej jest podstawową prawdą wiary katolickiej.
Poniżej zamieszczany teksty czytań mszalnych w języku polskim.

Lekcja z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: 
 O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.
(Rz 11, 33-36)

Z Ewangelii według św. Mateusza:
 W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»
(Mt 28, 18-20)