piątek, 31 maja 2013

Czas po Zesłaniu Ducha Świętego

Objaśnienia dogmatyczne 
Czas po Zesłaniu Ducha Świętego jest okresem, w którym liturgia poświęca szczególną uwagę tajemnicy Kościoła Chrystusowego, który jest ciałem mistycznym Jezusa.
Następujący po Wniebowstąpieniu Pańskim dzień Zesłania Ducha Świętego był właściwym dniem narodzin Kościoła. O ile dotychczas okresy liturgiczne były poświęcone ku czci głównych tajemnic Wcielenia i Odkupienia, o tyle teraz będziemy święcić owoce tych tajemnic, a zwłaszcza życie wewnętrzne, oraz wewnętrzną działalność zewnętrzną Kościoła, oblubienicy Chrystusa, którą On sobie zaślubił na Krzyżu w miłości Ducha Świętego. Naukę o mistycznym ciele Chrystusa streścił Ojciec św. Pius XII w sławnej encyklice "Mystici Corporis Christi". (...) Z tej nauki wypływają również własności Kościoła: jest on jeden, bo jest wciąż żyjącym Chrystusem, jest święty, bo uświęca go Duch Święty, żyjący w jego członkach, jest katolicki tzn. powszechny, przeznaczony dla wszystkich ludzi, wszystkich narodów, wszystkich czasów, jest apostolski, bo na apostołach założony i przez następców apostołów rozszerza się w nieprzerwanej ciągłości aż do naszych czasów. 
( Mszał rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, opracownie benedyktynów tynieckich)