wtorek, 24 grudnia 2013

Świąteczne życzenia

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,1.5)


Drodzy wierni!
Zapowiedź proroka Izajasza stała się rzeczywistością. W ten radosny dzień pragnę życzyć Wam, aby obchody Tajemnicy Wcielenia stały się okazją do spotkania z Chrystusem, a także by narodził się on na nowo w naszych sercach. 
Niech Boskie Dzieciątko darzy Was obfitym błogosławieństwem, a święta, które przeżywamy upłyną w atmosferze radości i wzajemnej miłości.

Z błogosławieństwem, 
ks. Artur Seweryn